Пътно строителство

Богатият машинен парк и допълването на персонала на фирмата с нови водещи специалисти в областта на пътното строителство осигуряват успешното участие на Газстроймонтаж АД в изпълнението на участъци от пътни магистрали на територията на България, като например в проекта за реконструкция, рехабилитация и разширение на път Е79 „Дупница-Даскалово”.


Печат

tuf
tuf2
ser3