Обща информация

За изпълнение на основната си дейност Газстроймонтаж АД разполага с широка гама собствени машини и оборудване, в която са включени и комплектовки на уникална в областта си специализирана техника, производство на международно утвърдени производители като Caterpillar Inc., CRC-Evans Pipeline International Inc., Tamrock, Ingersoll-Rand и др.

Във връзка с новите дейности през последните години Газстроймонтаж АД разшири машинния си парк с нова специализирана механизация най-вече в областта на укрепването – изпълнението на микропилоти, изливни пилоти, анкери, както и на изпълнението на геотермални сондажи. Тя е производство на международно утвърдените производители Casagrande, Hütte – ThyssenKrupp и Gertec.

Общият брой на машините и оборудването в машинния парк на Газстроймонтаж АД надхвърля 400 броя.

Газстроймонтаж АД разполага със сервизни звена, които се грижат за експлоатацията и сервизното обслужване на машинния парк. Инженерно-техническите кадри и изпълнителният състав в тези звена са високо квалифицирани и с дългогодишен опит.

Сред услугите, предлагани от Газстроймонтаж АД, е и отдаване на механизация под наем в страната и в чужбина, включително и със съответния специализиран персонал – оператори и механици. Нашите машини и механици участваха в изграждането на турския участък от проекта за петролопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, в проекта за газопровод Казахстан-Китай, в проекта за строителство на газопровод NPS40 между Берегдароч и Алджио в Унгария, в Хърватско, Турция, Гърция и т.н.


Печат

tuf
tuf2
ser3