Пробивно оборудване за изпълнение на пилоти, анкери, геотермален сондаж

  • Хидравлична пилотна машина Casagrande B180HD
    • Дълбочина на пробиване – 24м
    • Диаметри – до 800мм

Печат

tuf
tuf2
ser3