Пробивно оборудване за изпълнение на пилоти, анкери, геотермален сондаж

 •  
 • Хидравлична пилотна машина Casagrande B300-3
  • Дълбочина на пробиване – 36м
  • Диаметри – до 1500мм
 •  
 • Хидравлична пилотна машина Casagrande B180HD
  • Дълбочина на пробиване – 24м
  • Диаметри – до 800мм
 •  
 • Хидравличен осцилатор модел GLL1500 – позволява да бъдат изпълнявани изливни пилоти с диаметър до φ1500мм
 •  
 • Хидравлична сондажна машина HÜTTE TKB 605 за изпълнение на:
  • Анкери – временни/постоянни въжени предварително напрегнати инжекционни анкери и пасивни анкери (тип IBO)
  • Микропилоти:
   • Дълбочина на пробиване – до 10м
   • Диаметри – до 300мм
  • Геотермален сондаж до 200м дълбочина.
 •  
 • Инжекционна помпа IS-100-90-M GERTEC.

Печат

tuf
tuf2
ser3