газо и топлопроводи в България

Възложител

Наименование на проекта

Дължина км

Диаметър мм

Година

Топлофикация София ЕАД Проект за рехабилитация на топлопреносната система на гр.София – Монтаж на заводско-изолирани тръби и елементи, Лотове: А, В, Д 10,37 48 - 630 2003
ТЕЦ Варна ЕАД Проучване, проектиране, монтаж и изграждане на антикорозионна катодна защита на газопроводно отклонение за ТЕЦ Варна ЕАД 2,13 820 2003
Булгаргаз ЕАД Транзитен газопровод за Гърция – участъци 20 и 21 45,34 1016 2001
Булгаргаз ЕАД Транзитен газопровод за Гърция – участък 19 20 1016 2000
Булгаргаз ЕАД Транзитен газопровод №2 за Турция, Гърция, Македония и Югославия – участък с.Люляково до КС Лозенец 45 1219 2000
Булгаргаз ЕАД Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция, Македония и Югославия – участък от българо-румънската граница до с.Одринци 45 1219 2000
Военно поделение 58300, София Газопровод за Единен център за управление на въздушното движение 3,6 219 1999
Булгаргаз ЕАД Транзитен газопровод за Гърция – 16, 17 и 18 участъци 272 1016 1998-1999
Булгаргаз ЕАД Транзитен газопровод за Турция – Лупинг 2 45 1016 1999
Булгаргаз ЕАД Транзитен газопровод за Турция – Лупинг 1 10 1016 1998
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3