КС, АГРС, ГИС

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Газоизмервателна станция „Сандански’’ „Булгартрансгаз” ЕАД 31.07.2008 31.03.2009
Газоизмервателна станция „Симитли” Булгартрансгаз ЕАД 19.12.2007 14.05.2008
Газоизмервателна станция „Дупница” Булгаргаз ЕАД 2005
Компресорна станция Странджа – реконструкция и разширение с 1 ГТКА – 10,27 МW Булгаргаз ЕАД 2001-2002
Компресорна станция Ихтиман – 18,90 МW Булгаргаз ЕАД 1995
Компресорна станция Петрич – 12,30 МW Булгаргаз ЕАД 1995
Компресорни станции Кардам 1 и Кардам 2 – 67,90 МW Булгаргаз ЕАД 1976, 1989
Компресорна станция Лозенец – 44,10 МW Булгаргаз ЕАД 1988
Компресорна станция Странджа – 20,60 МW Булгаргаз ЕАД 1987
Компресорна станция Полски Сеновец – 10,00 МW Булгаргаз ЕАД 1982
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3