изпълнение на пилоти и анкери

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Сондиране на пилоти – 70бр., 800мм, ед.дълбочина 5м, обща дължина 350м. по Проект: Аварийно укрепване на 4та жп линия от км 201+070 до км 201+120 в участъка между жп гара Кръстец и жп гара Радунци “Ка Билд БГ” ООД 14.09.2015 09.10.2015
Сондиране на пилоти – 60бр., 800мм, ед.дълбочина10м, обща дължина 600м. по Проект: Укрепване на десния склон на 5та жп линия от км 5+943 до км 6+008 чрез подпорна пилотна стена с дължина 72м в участъка между жп гара Захарна фабрика и жп гара Горна Баня “ДВ Строй Консулт” ООД 16.07.2015 25.07.2015
Сондиране на пилоти – 128бр., 800мм, ед.дълбочина 15м, обща дължина 1920м. по Проект: Канална помпена станция (КПС) 1, напорен тръбопровод от КПС1, КПС2 и напорен тръбопровод от КПС2 до Проект: “Строителство на ПСОВ Силистра” Кристални води АД 10.03.2014 03.10.2015
Сондиране и изливане на пилоти ф800мм, обща дължина 2280м в междугарието Смядово-Комунари по 26-та жп линия Шумен-Комунари Крам Комплекс Къмпани ЕООД 28.03.2014 23.05.2014
Укрепване на пътища в региона на гр. Горна Оряховица, вкл. изпълнение на сондажно-изливни пилоти ф800, обща дължина: 726,10м. Енел Строй ЕООД 18.10.2013 20.11.2013
Укрепване на жп-линията Велико Търново-Самоводене с: • изпълнение на сондажни-изливни пилоти ф800, ед. дължина 11м – 130бр., обща дължина 1430м „Геосонда Сервиз – Колев” ООД 12.2012 01.2013
Аварийно укрепване на свлачище при км 379+000 на път Е-85 (1-5) Кърджали-ГКПП Маказа Трейс Кърджали АД 13.10.2011 21.12.2011
Укрепване на свлачище и възстановяване на пътния участък от Път III-376 Превала-Ракитово-Костандово на км 10+100 Еко - Хидро 90 ООД 10.02.2011 15.04.2011
Укрепване на свлачище на път IV - 16061 с. Реброво - Ябланица ЕТ Геолоби - Кирил Ангелов 08.12.2010 13.12.2010
Укрепване на преходи към газопроводни отклонения от газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД в експлоатационен район Вълчи дол Булгартрансгаз ЕАД 2010-2011
Укрепване на Магистрален газопровод-юг на км 47,9 и съоръженията към него Булгартрансгаз ЕАД 2010-2011
Укрепване на свлачище в с.Планиница, общ. Перник Община Перник 07.07.2010 07.09.2010
Укрепване на изкоп под жилищна сграда в кв.Бояна Изпълнение на ст.б. пасивни анкери тип ІВО R38/17 – 54бр.х30м „Бондис” ООД 14.10.2008 26.10.2008
Укрепителни работи на път Троян-Кърнаре Сондиране и изливане на 34 бр. пилоти, φ400мм, единична дълбочина 8м „Път Перфект” АД 06.10.2008 06.11.2008
Масов изкоп и укрепване за обект „Офис сграда в м.Горубляне”, гр.София Сондиране и изливане на 80бр. пилоти, φ600мм, единична дълбочина 12,5 м „Парк” АДСИЦ/ „Парк мениджмънт къмпани” ООД 25.07.2008 15.10.2008
Изпълнение на пилоти за укрепване на изкопа на МОЛ Варна Сондиране и изливане на 400бр. пилоти, φ600мм, единична дълбочина 12м ЕТ” Желев 93-Живко” Варна/България 23.10.2007 28.02.2008
Укрепване на изкоп на обект: ”Сграда с обслужващо предназначение, трафопост и подземен паркинг” УПИ V от кв.1, м.Дианабад, община Изгрев, гр.София Сондиране и изливане на 105 бр. пилоти, φ600мм, единична дълбочина 12м „МНИ” ООД 04.05.2007 25.05.2007
Договор №158/25.10.2005 Строителни работи за укрепване на свлачище в курорт “Чайка”, област “Кабакум” Сондиране и изливане на 32 бр. пилоти, φ600мм, единична дълбочина 12м МРРБ/МОСВ 07.01.2006 29.05.2006
Укрепване на свлачище в к.к. „Слънчев ден” и път І-9 Варна-Златни пясъци Сондиране и изливане на 318 бр. пилоти, φ800мм, обща дълбочина 4586м Сондиране и изливане на 330 бр. пилоти, φ600мм, обща дълбочина – 6105м; Изпълнение на въжени анкери с товароносимост 40т, обща дължина 2173м Изпълнение на въжени анкери с товароносимост 60т, обща дължина 3762м МРРБ/МОСВ 30.10.2003 30.12.2005
Укрепване на свлачище в к.к. „Чайка”,област „Кабакум” и път І-9 Варна-Златни пясъци Сондиране и изливане на 334 бр. пилоти, φ800мм, обща дълбочина – 5465м; Сондиране и изливане на 537 бр. пилоти, φ600мм, обща дълбочина 6988м; Изпълнение на 49бр. въжени анкери с товароносимост 80т, дължина 30м. МРРБ/МОСВ 12.06.2001 03.08.2003
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3