изпълнение на пилоти и анкери

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Сондиране на пилоти – 70бр., 800мм, ед.дълбочина 5м, обща дължина 350м. по Проект: Аварийно укрепване на 4та жп линия от км 201+070 до км 201+120 в участъка между жп гара Кръстец и жп гара Радунци “Ка Билд БГ” ООД 14.09.2015 09.10.2015
Сондиране на пилоти – 60бр., 800мм, ед.дълбочина10м, обща дължина 600м. по Проект: Укрепване на десния склон на 5та жп линия от км 5+943 до км 6+008 чрез подпорна пилотна стена с дължина 72м в участъка между жп гара Захарна фабрика и жп гара Горна Баня “ДВ Строй Консулт” ООД 16.07.2015 25.07.2015
Сондиране на пилоти – 128бр., 800мм, ед.дълбочина 15м, обща дължина 1920м. по Проект: Канална помпена станция (КПС) 1, напорен тръбопровод от КПС1, КПС2 и напорен тръбопровод от КПС2 до Проект: “Строителство на ПСОВ Силистра” Кристални води АД 10.03.2014 03.10.2015
Сондиране и изливане на пилоти ф800мм, обща дължина 2280м в междугарието Смядово-Комунари по 26-та жп линия Шумен-Комунари Крам Комплекс Къмпани ЕООД 28.03.2014 23.05.2014
Укрепване на пътища в региона на гр. Горна Оряховица, вкл. изпълнение на сондажно-изливни пилоти ф800, обща дължина: 726,10м. Енел Строй ЕООД 18.10.2013 20.11.2013
Укрепване на жп-линията Велико Търново-Самоводене с: • изпълнение на сондажни-изливни пилоти ф800, ед. дължина 11м – 130бр., обща дължина 1430м „Геосонда Сервиз – Колев” ООД 12.2012 01.2013
Аварийно укрепване на свлачище при км 379+000 на път Е-85 (1-5) Кърджали-ГКПП Маказа Трейс Кърджали АД 13.10.2011 21.12.2011
Укрепване на свлачище и възстановяване на пътния участък от Път III-376 Превала-Ракитово-Костандово на км 10+100 Еко - Хидро 90 ООД 10.02.2011 15.04.2011
Укрепване на свлачище на път IV - 16061 с. Реброво - Ябланица ЕТ Геолоби - Кирил Ангелов 08.12.2010 13.12.2010
Укрепване на преходи към газопроводни отклонения от газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД в експлоатационен район Вълчи дол Булгартрансгаз ЕАД 2010-2011
Укрепване на Магистрален газопровод-юг на км 47,9 и съоръженията към него Булгартрансгаз ЕАД 2010-2011
Укрепване на свлачище в с.Планиница, общ. Перник Община Перник 07.07.2010 07.09.2010
Укрепване на изкоп под жилищна сграда в кв.Бояна Изпълнение на ст.б. пасивни анкери тип ІВО R38/17 – 54бр.х30м „Бондис” ООД 14.10.2008 26.10.2008
Укрепителни работи на път Троян-Кърнаре Сондиране и изливане на 34 бр. пилоти, φ400мм, единична дълбочина 8м „Път Перфект” АД 06.10.2008 06.11.2008
Масов изкоп и укрепване за обект „Офис сграда в м.Горубляне”, гр.София Сондиране и изливане на 80бр. пилоти, φ600мм, единична дълбочина 12,5 м „Парк” АДСИЦ/ „Парк мениджмънт къмпани” ООД 25.07.2008 15.10.2008
Изпълнение на пилоти за укрепване на изкопа на МОЛ Варна Сондиране и изливане на 400бр. пилоти, φ600мм, единична дълбочина 12м ЕТ” Желев 93-Живко” Варна/България 23.10.2007 28.02.2008
Укрепване на изкоп на обект: ”Сграда с обслужващо предназначение, трафопост и подземен паркинг” УПИ V от кв.1, м.Дианабад, община Изгрев, гр.София Сондиране и изливане на 105 бр. пилоти, φ600мм, единична дълбочина 12м „МНИ” ООД 04.05.2007 25.05.2007
Договор №158/25.10.2005 Строителни работи за укрепване на свлачище в курорт “Чайка”, област “Кабакум” Сондиране и изливане на 32 бр. пилоти, φ600мм, единична дълбочина 12м МРРБ/МОСВ 07.01.2006 29.05.2006
Укрепване на свлачище в к.к. „Слънчев ден” и път І-9 Варна-Златни пясъци Сондиране и изливане на 318 бр. пилоти, φ800мм, обща дълбочина 4586м Сондиране и изливане на 330 бр. пилоти, φ600мм, обща дълбочина – 6105м; Изпълнение на въжени анкери с товароносимост 40т, обща дължина 2173м Изпълнение на въжени анкери с товароносимост 60т, обща дължина 3762м МРРБ/МОСВ 30.10.2003 30.12.2005
Укрепване на свлачище в к.к. „Чайка”,област „Кабакум” и път І-9 Варна-Златни пясъци Сондиране и изливане на 334 бр. пилоти, φ800мм, обща дълбочина – 5465м; Сондиране и изливане на 537 бр. пилоти, φ600мм, обща дълбочина 6988м; Изпълнение на 49бр. въжени анкери с товароносимост 80т, дължина 30м. МРРБ/МОСВ 12.06.2001 03.08.2003
Укрепване на брега на р.Дунав срещу ерозия, Зона IV острови Батин & Вардим, км 530,000 – км 539,200 МРРБ/МОСВ 30.12.2003 30.08.2006
Аварийно възстановяване на срутените участъци в междугарието Самуил – Висока поляна от км 93+820 до км 93+870 в дясно по посока на километража по 9-та ж.п. линия Русе – Каспичан “Крам Комплекс” ООД 06.01.2006 31.08.2006
Аварийно-възстановителни работи на железния път и съоръженията по 16-та ж.п. линия в участъка гара Велинград – гара Цветино – гара Аврамово Национална компания “Железопътна инфраструктура” 06.01.2006 18.05.2006
Ликвидиране на последствията от стихийно бедствие и укрепително-отводнителни работи на свлачищен район в междугарието Дряново – Царева ливада в участъка от км. 161+472 до км 164+584 по IV главна ж.п. линия Русе – Стара Загора Национална компания “Железопътна инфраструктура” 01.12.2005 25.07.2006
Аварийни укрепителни работи на ж.п.линия – гари Ихтиман-Мирово-Костенец, от км 69+250 до км 69+360 по железен път 1 и 2 Сондиране и изливане на 154бр. пилоти, φ800мм, единична дълбочина 6м “Крам Комплекс” ООД 20.08.2005 30.09.2005
Проектиране и изграждане на укрепителни съоръжения при ПК2538, ПК2552 и ПК2569 на транзитния газопровод за Гърция и Македония в землището на с.Долна Василица, община Костенец “Булгаргаз” EAД 13.11.2005 13.03.2006
Проектиране и изграждане на укрепителни съоръжения при ПК2493+55 на транзитния газопровод за Гърция, Македония и Югославия при пресичане в дере в землището на с.Церово, община Лисичево, област Пазарджик “Булгаргаз” EAД 17.08.2005 27.03.2006
Укрепителни съоръжения на газопровод на р.Малки Искър, землището на гр.Роман “Булгаргаз” EAД 20.12.2005 20.04.2006
Извършване на брегоукрепителни работи за газопровод в района на Ихтиман-Дупница и 21-ви участък на газопровода от с.Церово “Булгаргаз” EAД 17.08.2005 17.12.2005
Извършване на брегоукрепителни работи за газопровод, гр.Kриводол “Булгаргаз” EAД 10.06.2005 10.10.2005
Извършване на брегоукрепителни работи за газопровод, с.Крапчане “Булгаргаз” EAД 10.06.2005 10.10.2005
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3