изпълнение на пилоти и анкери

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Укрепване на брега на р.Дунав срещу ерозия, Зона IV острови Батин & Вардим, км 530,000 – км 539,200 МРРБ/МОСВ 30.12.2003 30.08.2006
Аварийно възстановяване на срутените участъци в междугарието Самуил – Висока поляна от км 93+820 до км 93+870 в дясно по посока на километража по 9-та ж.п. линия Русе – Каспичан “Крам Комплекс” ООД 06.01.2006 31.08.2006
Аварийно-възстановителни работи на железния път и съоръженията по 16-та ж.п. линия в участъка гара Велинград – гара Цветино – гара Аврамово Национална компания “Железопътна инфраструктура” 06.01.2006 18.05.2006
Ликвидиране на последствията от стихийно бедствие и укрепително-отводнителни работи на свлачищен район в междугарието Дряново – Царева ливада в участъка от км. 161+472 до км 164+584 по IV главна ж.п. линия Русе – Стара Загора Национална компания “Железопътна инфраструктура” 01.12.2005 25.07.2006
Аварийни укрепителни работи на ж.п.линия – гари Ихтиман-Мирово-Костенец, от км 69+250 до км 69+360 по железен път 1 и 2 Сондиране и изливане на 154бр. пилоти, φ800мм, единична дълбочина 6м “Крам Комплекс” ООД 20.08.2005 30.09.2005
Проектиране и изграждане на укрепителни съоръжения при ПК2538, ПК2552 и ПК2569 на транзитния газопровод за Гърция и Македония в землището на с.Долна Василица, община Костенец “Булгаргаз” EAД 13.11.2005 13.03.2006
Проектиране и изграждане на укрепителни съоръжения при ПК2493+55 на транзитния газопровод за Гърция, Македония и Югославия при пресичане в дере в землището на с.Церово, община Лисичево, област Пазарджик “Булгаргаз” EAД 17.08.2005 27.03.2006
Укрепителни съоръжения на газопровод на р.Малки Искър, землището на гр.Роман “Булгаргаз” EAД 20.12.2005 20.04.2006
Извършване на брегоукрепителни работи за газопровод в района на Ихтиман-Дупница и 21-ви участък на газопровода от с.Церово “Булгаргаз” EAД 17.08.2005 17.12.2005
Извършване на брегоукрепителни работи за газопровод, гр.Kриводол “Булгаргаз” EAД 10.06.2005 10.10.2005
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3