изпълнение на пилоти и анкери

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Извършване на брегоукрепителни работи за газопровод, с.Крапчане “Булгаргаз” EAД 10.06.2005 10.10.2005
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3