пречиствателни станции

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с довеждащ колектор на град Сопот Община Сопот 2009-2010
Реконструкция и модернизация на ПСОВ –София, район Кубратово VA ТЕСН – WABAG GMBH Германия 2002-2003
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3