други

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Почистване и корекция на р.Мареш в гр.Панагюрище Община Панагюрище 03.09.2012 25.09.2012
Корекция на р.Луда Яна, гр.Панагюрище Община Панагюрище 08.09.2012 08.11.2012
Изграждане на дренаж около временни депа на ОЦК АД, гр.Кърджали ОЦК АД, Кърджали 12.03.2012 17.10.2012
Преместване и реконструкция на системата за събиране на инфилтрат при хвостохранилище при Челопеч Майнинг ЕАД Челопеч Майнинг ЕАД 07.2009 12.2009
Ремонт на преходи на петролопровод: – под ж.п. линии с. Зимница – гр.Сливен (30м) – под асфалтов път с.Желю Войвода – с.Калояново (60м) „Джи Пи Груп” ООД 14.07.2008 15.11.2008
Сгуропровод – преместване на сгуропровод: І-ви етап: Изграждане на фундаменти за базалтов сгуропровод ТЕЦ „Марица Изток 3 08.02.2005 28.02.2006
Реконструкция на: - станция за катодна защита Желю Войвода - станция за катодна защита Камен Булгаргаз ЕАД 27.06.2005 30.08.2005
Изграждане на комуникационна кабелна линия в участъка на АГРС Бургас – АГРС Дебелт Булгаргаз ЕАД 27.06.2005 30.09.2005
Изграждане на ж.п. част от Проект за разширение на пристанище Бургас Договор за подизпълнител за железопътни работи Penta Ocean – Mitsubishi JV/Национална компания Железопътна инфраструктура 15.09.2003 30.06.2005
Реконструкция, рехабилитация и разширение на път Е79 Дупница - Даскалово Булстрой инженеринг АД 2002-2004
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3