други

Наименование на проекта

Възложител

Период на изпълнение

Почистване и корекция на р.Мареш в гр.Панагюрище Община Панагюрище 03.09.2012 25.09.2012
Корекция на р.Луда Яна, гр.Панагюрище Община Панагюрище 08.09.2012 08.11.2012
Изграждане на дренаж около временни депа на ОЦК АД, гр.Кърджали ОЦК АД, Кърджали 12.03.2012 17.10.2012
Преместване и реконструкция на системата за събиране на инфилтрат при хвостохранилище при Челопеч Майнинг ЕАД Челопеч Майнинг ЕАД 07.2009 12.2009
Ремонт на преходи на петролопровод: – под ж.п. линии с. Зимница – гр.Сливен (30м) – под асфалтов път с.Желю Войвода – с.Калояново (60м) „Джи Пи Груп” ООД 14.07.2008 15.11.2008
Сгуропровод – преместване на сгуропровод: І-ви етап: Изграждане на фундаменти за базалтов сгуропровод ТЕЦ „Марица Изток 3 08.02.2005 28.02.2006
Реконструкция на: - станция за катодна защита Желю Войвода - станция за катодна защита Камен Булгаргаз ЕАД 27.06.2005 30.08.2005
Изграждане на комуникационна кабелна линия в участъка на АГРС Бургас – АГРС Дебелт Булгаргаз ЕАД 27.06.2005 30.09.2005
Изграждане на ж.п. част от Проект за разширение на пристанище Бургас Договор за подизпълнител за железопътни работи Penta Ocean – Mitsubishi JV/Национална компания Железопътна инфраструктура 15.09.2003 30.06.2005
Реконструкция, рехабилитация и разширение на път Е79 Дупница - Даскалово Булстрой инженеринг АД 2002-2004
Монтажни работи за подмяна на компенсатори и кранове – Лот А Топлофикация София ЕАД 2004
Договор №211/11.07.2001 за строителство и монтаж на базови предавателни станции за втория GSM оператор в България – GLOBUL в района на Варна и Бургас Intracom Constructions, Гърция 2001
Договор № РRС5/21.12.2001 за строителство и монтаж на базови предавателни станции за втория GSM оператор в България – GLOBUL Интраком-България ООД 2001-2004
Договор №РRС15/23.08.2002 за строителство, монтаж и легализация на базови предавателни станции за втория GSM оператор в България -GLOBUL Интраком-България АД 2002 2005
Рехабилитация на топлопреносната система на София Лот1: Доставка, строителни и монтажни работи на 471 районни абонатни подстанции Топлофикация София ЕАД 2002
Рехабилитация на топлопреносната система на София Лот 3: Доставка, строителни и монтажни работи на 264 районни абонатни подстанции Топлофикация София ЕАД 2002
Полагане на ПЕВП тръби за оптичен кабел към Транзитен газопровод за Гърция Участъци №20 и 21 – дължина 45км, 40мм Участък №19 – дължина 20км, 40мм Булгаргаз ЕАД 2000 2001
Полагане на ПЕВП тръби за оптични кабели към транзитен газопровод за Турция, Гърция, Македония и Югославия Лупинг 1 – от българо-румънската граница до с.Одринци – 45км, 40мм Лупинг 2 – от с.Люляково до КС Лозенец – 45км, 40мм Булгаргаз ЕАД 2000
Полагане на ПЕВП тръби за оптичен кабел към Транзитен газопровод за Турция – Лупинг №2 от с.Недялско до КС Странджа – 45км, 40мм Булгаргаз ЕАД 1999
Резултати: 10 | 20 | 50


Печат

tuf
tuf2
ser3