Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Автоматични заваръчни работи на газопровод високо налягане на п-в Апшерон , участък Карадаг-Дигах (бай-пасен газопровод на гр.Баку)

Възложител: Азербайджан ТЕКФЕН , Турция
Период: 2002-2003
Дължина: 42,35
Диаметър: 1016
Описание на проекта:

Съгласно договор с TEKFEN, Турция „Газстроймонтаж” АД изпълни автоматичните заваръчни работи на газопровода високо налягане на п-в Апшерон, участък Карадаг – Дигах, 40”, 42.35 км. Това е част от околовръстния газопровод на гр. Баку, Азербайджан. Общата дължина на целия тръбопровод е 87.5км. Пускането в експлоатация на тръбопровода е направено през юни 2003г.

Дебелината на стената на тръбата е 19.1 мм (18,7 км) и 11.91 мм (23.6 км), а класа на стоманата е X65, което изисква задължително загряване до не по-малко от 150φC, което се постига чрез използването на индукционни бобини.

Заваръчните работи са изпълнени чрез притежаваната от „Газстроймонтаж” колона за автоматично заваряване CRC–Evans, състояща се от вътрешна заваръчна машина IWM 40-42”, външни заваръчни апарати, вътрешни пневматични центратори, заваръчни трактори CAT D4 и CAT D6, оборудвани със съответния брой Lincoln DC400 и 3 тръбополагача CAT589. Постигнатата дневна производителност при заваръчните работи е до 52 заварки при дебелина на стената 19.1 мм и до 62 заварки при дебелина на стената 11.97 мм.

Заваръчната тел използвана при заваръчните работи е K-Nova (AWS 5.18/0.9mm ER 70S-6) на Böhler – Thyssen.


Печат

tuf
tuf2
ser3