Газопровод „Комотини – Александруполис”

Възложител: Гърция „Стройтрансгаз”, Русия
Период: 22.02.2006 20.08.2007
Дължина: 53,69
Диаметър: 914
Описание на проекта:

“Газстроймонтаж” АД беше  подизпълнител на “Стройтрансгаз”АД, Русия на обекта “Газопровод високо налягане  Александруполис-Комотини, Гърция” – дължина 53,69км, диаметър 36”, стомана Х65  и работно налягане 70 бара, като изпълни следните работи:

 • Полеви инженеринг;
 •  Транспортиране на тръбите от склада за тръби, разнасянето  и подреждането им по протежение на трасето;
 •  Полево огъване на тръбите;
 • Заваръчни работи (автоматично заваряване, ръчно  заваряване – линейна част, вкл. пресичане на реки, магистрали и железопътни  линии);
 •  Безразрушително изпитване (рентгенографски контрол,  ГАМА-контрол и ултразвуков контрол);
 • Полево полагане на изолация на заварените съединения и свързания  контрол по качеството;
 •  Полагане на тръбите в траншеята;
 •  Почистване,  калибриране, хидравлично изпитване и подсушаване на газопровода;
 •   Катодна  защита;
 •   3 броя  кранови възли;
 •  1 брой  кранова станция;
 •   Изготвяне  на екзекутивна документация след изграждането.

 


Печат

tuf
tuf2
ser3