Highslide JS

Компресорна станция Полски Сеновец – 10,00 МW

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 1982
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3