Highslide JS

Компресорна станция Лозенец – 44,10 МW

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 1988
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3