Highslide JS

Компресорни станции Кардам 1 и Кардам 2 – 67,90 МW

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 1976, 1989
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3