Highslide JS

Компресорна станция Петрич – 12,30 МW

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 1995
Описание на проекта:
"Газстроймонтаж" АД беше главен изпълнител за строителство, монтаж, тестване, пускане в експлоатация и неразрушаващ контрол на Компресорна станция "Петрич", която се състои от два монтирани турбо компресора с обща мощност 12,3 MW.

Печат

tuf
tuf2
ser3