Highslide JS

Компресорна станция Ихтиман – 18,90 МW

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 1995
Описание на проекта:
"Газстроймонтаж" извърши строителство, монтаж, изпитване, пуск в експлоатация и част от доставките, неразрушаващ контрол, връзки към транзитния газопровод, изграждане на външна инфраструктура. Компресорната станция се състои от 3 монтирани турбо компресора с обща мощност 18,9 MW.

Печат

tuf
tuf2
ser3