Highslide JS

Газоизмервателна станция „Дупница”

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 2005
Описание на проекта:
"Газстроймонтаж" изпълни всички строителни и монтажни работи, изпитване и пускане в експлоатация, включително заварочни работи, контрол на заварките, тест, катодна защита, неразрушаващ контрол, обвръзки на разклонението към магистралния газопровод. Налягането на входа и на изхода е 5,5 МРа, максималният разход е 1 000м3/ч.

Печат

tuf
tuf2
ser3