Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Преустройство и реконструкция на битов корпус №1 в поделение 34340 – Горна Баня, София

Възложител: Министерство на отбраната
Период: 18.12.2001 14.06.2002
Описание на проекта:

Изпълнението на договора включваше следните видове работи:

  • демонтаж на всички видове инсталации, настилки, дограми и покрива до груб строеж;
  • вертикална планировка;
  • стомано-бетонови работи;
  • доставка и монтаж на вътрешни и външни електроинсталации, включително пожароизвестителна и сигнално-охранителна инсталации, дежурно осветление, компютърна мрежа, осветителна инсталация;
  • доставка и монтаж на ВиК инсталации;
  • ОВ инсталации – бойлерна станция и отоплителна инсталация;
  • доставка и монтаж на вътрешно обзавеждане и оборудване;
  • покривни работи;
  • довършителни работи – настилки, мазилки, облицовки, бояджийски работи, столарски работи и т.н.

Печат

tuf
tuf2
ser3