Highslide JS
Обект на МВР: Пристрояване на нови корпуси на 03 РУ – СДВР
Highslide JS
Обект на МВР: Пристрояване на нови корпуси на 03 РУ – СДВР
Highslide JS
Обект на МВР: Пристрояване на нови корпуси на 03 РУ – СДВР
Highslide JS
Обект на МВР: Пристрояване на нови корпуси на 03 РУ – СДВР

Проектиране чрез адаптиране на съществуващ проект, авторски надзор и строителство на обекти на МВР: Пристрояване на нови корпуси на 03 РУ – СДВР

Възложител: МВР
Период: 05.02.2009 30.04.2010
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3