Highslide JS
Реконструкция на административна 8-етажна сграда с покрит паркинг и ниско тяло на ДКСИ
Highslide JS
Реконструкция на административна 8-етажна сграда с покрит паркинг и ниско тяло на ДКСИ
Highslide JS
Реконструкция на административна 8-етажна сграда с покрит паркинг и ниско тяло на ДКСИ
Highslide JS
Реконструкция на административна 8-етажна сграда с покрит паркинг и ниско тяло на ДКСИ
Highslide JS
Реконструкция на административна 8-етажна сграда с покрит паркинг и ниско тяло на ДКСИ

Реконструкция на административна 8-етажна сграда с покрит паркинг и ниско тяло на ДКСИ, гр.София, бул.„Цариградско Шосе” – 7-ми км

Възложител: Държавна Комисия по Сигурността на Информацията
Период: 27.08.2007 31.05.2010
Описание на проекта:

"Газстроймонтаж" извърши Реконструкция на административна 8-етажна сграда с покрит паркинг и ниско тяло на ДКСИ, гр.София, бул.„Цариградско Шосе” – 7-ми км. Изпълнени са: част "Архитектурна, Паркоустройство и Благоустрояване", част "Конструкции", част "Електроинсталации-вътрешни силнотокови", част "Електро-паркинг и площадка", част "ВиК инсталации", част "Топлоснабдяване и ОВК", част "Технология-обзавеждане кухня", част "Геодезия, Вертикална планировка и благоустрояване". На 12.10.2010г. е подписан Акт 15.


Печат

tuf
tuf2
ser3