Реконструкция и модернизация на ПСОВ –София, район Кубратово

Възложител: VA ТЕСН – WABAG GMBH Германия
Период: 2002-2003
Описание на проекта:

„Газстроймонтаж” АД беше подизпълнител за пътно-строителните работи и за преместването на газопровод от трасето на участъка.


Печат

tuf
tuf2
ser3