Highslide JS
ПСОВ Сопот
Highslide JS
ПСОВ Сопот
Highslide JS
ПСОВ Сопот

Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с довеждащ колектор на град Сопот

Възложител: Община Сопот
Период: 2009-2010
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3