Highslide JS
Highslide JS

Стоманен водопровод на територията на община Кратово

Възложител: Македония/Silex
Период: 1994
Дължина: 10,5
Диаметър: 325
Описание на проекта:

„Газстроймонтаж” АД извърши строителство на главния водопровод за водоснабдяване на гр.Кратово и околните селски райони, както и два броя каптажи. Диаметърът на водопровода е ф350мм, а дължината 10,5км.


Печат

tuf
tuf2
ser3