Водоснабдяване на с.Гълъбово, община Баните, област Смолян, ПЕВП тръби

Възложител: МРРБ
Период: 2001
Дължина: 9
Диаметър: 110
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3