Highslide JS

Стоманен Водопровод – ез.Дойран, Богданци – Нови Дойран: СМР, вкл. монтаж, ръчно заваряване и полагане

Възложител: Македония/ФЗС ”11-ти Октомври” АД
Период: 2002
Дължина: 19
Диаметър: 914
Описание на проекта:

„Газстроймонтаж” АД извърши строително-монтажните работи, т.е монтаж, ръчно заваряване и полагане на 36” стоманен водоснабдителен тръбопровод, стомана API 5 L – X60, 19 км.
         


Печат

tuf
tuf2
ser3