Highslide JS

Реконструкция и модернизация на ПЕВП водопровод от помпена станция Болата до с.Българево, община Каварна

Възложител: Община Каварна
Период: 2005
Дължина: 2
Диаметър: 200
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3