Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Проектиране, доставка и изграждане на стъклопластов тръбопровод за охлаждаща вода от яз. Розов кладенец до ТЕЦ Марица Изток 3

Възложител: ТЕЦ Марица Изток 3
Период: 22.04.2005 03.08.2006
Дължина: 18
Диаметър: 800 - 600
Описание на проекта:

Обектът представлява проектиране, доставка и изграждане на два броя успоредно разположени напорни стъклопластови тръбопроводи захранвани от ПС „Розов Кладенец” до аван камерата на циркулационната ПС на ТЕЦ „Марица Изток 3”.
Дължина        : 18,800 км
Диаметър        : 800 мм – 9,980 км
                              600 мм – 8,820 км
Раб. Налягане    : 6 бара
Материал        : стъклопласт
Коравина        : SN 2500 основно
                            SN 5000 на места
Извърши се също така изграждане и окомплектоване със спирателна арматура и обратни клапи на 40бр. шахти въздушник и отток извън трасето и 7бр. шахти по трасето. Извърши се доставка, окомплектоване и монтаж на тръбни връзки от ПЕВП тръби.


Печат

tuf
tuf2
ser3