Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

Изграждане на водопровод за охлаждаща вода Стоманобетонни напорни тръби (BONNA)

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 1” TGO, Турция
Период: 07.01.2007 25.02.2009
Дължина: 1.53
Диаметър: 2100
Описание на проекта:

Много специфичен е монтажът на стоманобетонните тръби тип BONNA (диаметър 2100мм), който „Газстроймонтаж” АД успешно изпълни на ТЕЦ ”Марица Изток” 1 през 2007-2008г.
Специализираната тръбопроводна механизация, с която фирмата разполага, нейният квалифициран персонал и дългогодишен опит помогнаха на фирмата успешно да изпълни този специфичен обект.
„Газстроймонтаж” АД изпълни следните работи:

  • земно-изкопни работи;
  • направа на пясъчна подсипка;
  • поставяне на геотекстил под тръбите;
  • товарене и транспортиране на тръбите на обекта;
  • монтаж на стомано-бетонови тръби, тип BONNA (диаметър φ2100/1800мм);
  • заваряване на местата на свързване на BONNA стомано-бетоновите тръби;
  • доставка и полагане на изолация на заварките;
  • монтаж и демонтаж на временни тапи за хидротест;
  • хидротест на тръби с диаметър 2100мм с 6 бара налягане;
  • засипка.

Печат

tuf
tuf2
ser3