Highslide JS

Изграждане на канализация в с.Анево ПЕВП тръби

Възложител: Община Сопот
Период: 15.03.2007 30.04.2009
Дължина: 2.13
Диаметър: 300
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3