Highslide JS
Реконструкция на тласкател от ЦПС ”Ормана” до напорни водоеми „Боровец”, гр.Ямбол
Highslide JS
Реконструкция на тласкател от ЦПС ”Ормана” до напорни водоеми „Боровец”, гр.Ямбол
Highslide JS
Реконструкция на тласкател от ЦПС ”Ормана” до напорни водоеми „Боровец”, гр.Ямбол - Откриване
Highslide JS
Реконструкция на тласкател от ЦПС ”Ормана” до напорни водоеми „Боровец”, гр.Ямбол - Откриване

Реконструкция на тласкател от ЦПС ”Ормана” до напорни водоеми „Боровец”, гр.Ямбол
- Чугунени муфени тръби
- ПЕВП тръби

Възложител: МРРБ
Период: 2009 - 2010
Дължина: 5.72 - 0.58
Диаметър: 500, 225, 315 и 560
Описание на проекта:

В края на 2008г. „Газстроймонтаж” АД спечели след конкурс първият от 10 години насам в България проект за чугунен напорен водопровод: „Реконструкция на тласкател от ЦПС ”Ормана” до напорни водоеми „Боровец”, гр.Ямбол”, който се изпълнява с чугунени тръби със силикатно покритие отвътре, на муфени връзки с гумени уплътнители Титон или Стандарт, а също и закопчаващи и със заварен кордон. Водопроводът е изчислен на 10 атмосфери. Водопроводът е с две тръби ф500мм. Напорният водопровод преминава под главни пътища и река Тунджа.
Обектът включва доставка, монтаж и изпитване на водопроводите.

 • Чугунени муфени тръби φ500мм, дължина 5724м;

 • чугунени колена с различен градус ф500мм - 89бр.;

 • тройници - 23бр.; ;

 • спирателни кранове по проект и др.; ;

 • стоманени тръби ф530 и ф720мм - 571м; ;

 • ПЕВП тръби φ225, φ315 и φ560мм - 580м. ;

 • изпълнение на бетонови шахти по отделни проекти - 15бр. ;

  Работите по обекта включват също:

   

 • канализационни отклонения - 31бр.;
 • улични колектори - 7бр.;
 • водопроводни отклонения по ул. "Сливница" - 16бр.;
 • водопровод по ул. "Вит" с ПЕВП тръби ф110 - 119м;
 • подмяна на етернитов водопровод ф400 с чугунени тръби - 190м;
 • направени са улични оттоци и връзка с уличната канализация - 30бр.;
 • реконструкция на водопровод от стоманети тръби ф80 - 120м;
 • реконструкция на водопровод от етернитови тръби ф400 - 192м;
 • земни работи - 22 550м3;
 • разваляне и възстановяване на улични асфалтови настилки - 4 501м2;
 • разваляне и възстановяване на улични паважни настилки - 2 820м2;
 • хоризонтален сондаж за преминаване под пътища - 3бр. на обща дължина L=2х49м;
 • преминаване под гребен канал - L=2х93м;
 • преминаване под р.Тунджа - L=2х63м.

  Тласкателният водопровод е един от големите държавни обекти в Ямболска област и е изпълнен с финансиране от републикански бюджет. Той осигурява захранване с питейна вода на над 70% от населението на града. Изграждането му, успешно финализирано през тази година, беше наложително предвид честите аварии и прекъсване на водоподаването, които периодично създаваха неудобства за жителите на общината. С построяването на новия водопровод беше решен един от сериозните и отлагани през годините проблем на Ямбол.

  Новият водопровод, изграден от чугунени тръби, е с по-добра пропускливост, издържа на по-голямо налягане, отвътре е с антибактериално покритие и материалът, от който е изграден, е с антикорозионна устойчивост и с много дълъг живот.


Печат

tuf
tuf2
ser3