Реконструкция, рехабилитация и разширение на път Е79 Дупница - Даскалово

Възложител: Булстрой инженеринг АД
Период: 2002-2004
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3