Изграждане на ж.п. част от Проект за разширение на пристанище Бургас Договор за подизпълнител за железопътни работи

Възложител: Penta Ocean – Mitsubishi JV/Национална компания Железопътна инфраструктура
Период: 15.09.2003 30.06.2005
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3