Изграждане на комуникационна кабелна линия в участъка на АГРС Бургас – АГРС Дебелт

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 27.06.2005 30.09.2005
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3