Реконструкция на: - станция за катодна защита Желю Войвода - станция за катодна защита Камен

Възложител: Булгаргаз ЕАД
Период: 27.06.2005 30.08.2005
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3