Сгуропровод – преместване на сгуропровод: І-ви етап: Изграждане на фундаменти за базалтов сгуропровод

Възложител: ТЕЦ „Марица Изток 3
Период: 08.02.2005 28.02.2006
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3