Маркетингово проучване за газифициране на община Карлово

Възложител: Община Карлово
Период: 2003
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3