Проект за газификация на БСК с. Веринско

Възложител: Българска спиртна компания АД
Период: 2003
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3