Проект „до ключ” за газификация на българския фармацевтичен завод Софарма АД, София

Възложител: Софарма АД
Период: 2003
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3