Проект за газификация на производствената площадка на Пловдивска консерва

Възложител: Филикон АД Пловдив
Период: 2004
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3