Маркетингово проучване и идеен проект за газифициране на регион Тракия – 29 общини

Възложител: Енел АД, Италия
Период: 2004
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3