Маркетингово проучване и идеен проект за газифициране на регион Запад – 12 общини

Възложител: Енел АД, Италия
Период: 2004 2005
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3