Газификация на 2-ри стопански двор на оранжерия в с.Звъничево, област Пазарджик Доставка и изграждане на: 2 броя ГРП за захранване на 5 котела; газопровод ниско налягане – дължина: 8км; диаметър: 168 мм.

Възложител: Оранжерии Гимел ЕООД
Период: 2005
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3