Работен проект за газификация на Розабул ООД – разпределителен газопровод високо налягане

Възложител: РОЗАБУЛ ООД
Период: 2004 2005
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3