„Ремонт по части АС, Ел., ВиК и ОиВ в поделение 22050 – Банкя – етап изграждане на отоплителна централа и газификация” – Служба „Военна Информация”

Възложител: Министерство на Отбраната
Период: 2007
Описание на проекта:

Печат

tuf
tuf2
ser3