Укрепване на преходи към газопроводни отклонения от газопреносната система на Булгартрансгаз ЕАД в експлоатационен район Вълчи дол

Възложител: Булгартрансгаз ЕАД
Период: 2010-2011
Описание на проекта:

Проектът включва следните обекти:
1. Магистрален газопровод в землището на с.Врачанци, общ.Добрич (подводен преход);
2. Магистрален газопровод-юг на км 44 (въздушен преход при Дългопол 1);
3. ГО "Търговище" - км 7.2 при с.Чудомир, общ.Лозница (подводен преход);
4. ГО "Търговище" - км 8.4 при с.Голямо Соколово, общ.Търговище (подводен преход);
5. ГО "Лозница" - км 1.8 при с.Студенец, общ.Лозница (нов подводен преход).


Печат

tuf
tuf2
ser3