Укрепване на свлачище на път IV - 16061 с. Реброво - Ябланица

Възложител: ЕТ Геолоби - Кирил Ангелов
Период: 08.12.2010 13.12.2010
Описание на проекта:

Проектът включва изпълнение на 27 броя анкери тип R32 с дължина 12 метра и работно усилие 140 KN.
Финансиран със средства по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.


Печат

tuf
tuf2
ser3