Highslide JS
Укрепване и реконструкция - Ракитово
Highslide JS
Укрепване и реконструкция - Ракитово
Highslide JS
Укрепване и реконструкция - Ракитово

Укрепване на свлачище и възстановяване на пътния участък от Път III-376 Превала-Ракитово-Костандово на км 10+100

Възложител: Еко - Хидро 90 ООД
Период: 10.02.2011 15.04.2011
Описание на проекта:

Проектът обхваща:
1. Изпълнение на сондажни-изливни пилоти ф 600 с дължина 15 м. - 31 бр. и с дължина 13 м. - 36 бр.
2. Сондиране, монтаж и инжектиране на пасивни стоманени анкери тип IBO (R-38/17).


Печат

tuf
tuf2
ser3